Maak eenzaamheid verleden tijd!

Ruim de helft van de inwoners van Den Haag geeft aan zich eenzaam te voelen. Ook veel jongeren zijn veel vaker alleen dan zij zouden willen. Dit mogen we niet laten bestaan. De gemeente is daarom deze week gestart met een campagne, speciaal gericht op jongeren en hun omgeving. Met deze campagne brengen we het probleem onder de aandacht en roepen we op om samen iets tegen eenzaamheid te doen. De jongere die zich alleen voelt, bieden we handvatten om zich aan te melden voor activiteiten of om in gesprek te gaan. De omgeving van de jongere roepen we op om iemand die alleen is uit te nodigen om mee te doen!

Voel jij je weleens eenzaam of ken jij iemand die last heeft van deze gevoelens? Ga naar: www.ehbe.nl voor meer informatie over wat jij kunt betekenen voor jezelf of voor een ander!